Bro Belysningsförening Årsmöte 2019

Bro Belysningsförening Årsmöte 2018

Bro Belysningsförening Årsmöte 2018

Bro Belysningsförening Årsmöte 2018

Bro Belysningsförening Årsmöte 2017

 Bro Belysningsförening Årsmöte 2017

 2017-08-26 på logen i Bro  

 1. Ordförande Cissi Cato öppnade årsmötet o hälsade alla välkomna.

 2. Till att leda dagens möte valdes Cissi Cato.

 3. Till sekreterare valdes Monica Karlsson.

 4. Till justeringsmän valdes Bengt-Erik Brorsson och Sonny Olofsson.

 5. Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen som bifogats årsmötets dagordning. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

 6. Henrik redogjorde för ekonomin det fanns 23478,47 på kontot o 7157kr i kontanter, och några euro totalt 30635,47. Cissi redovisar att föreningen inte har bytt bank ännu. Föreningen beslutade vid förra årsmötet att vi skulle ha Sparbanken Eken istället för Swedbank. Detta kommer att göras efter detta årsmöte (banken behöver ett årsmötesprotokoll och föreningens stadgar för att kunna genomföra det).

 7. Anders Carlsson läste upp revisorernas berättelse. Revisorerna föreslog årsmötet att styrelsen skulle få ansvarsfrihet får det gångna året. Vilket också beviljades.

 8. Val av funktionärer:
  Styrelse: 

  Cecilia Cato           ordförande                1 år    omval

  Henrik Carlsson                                      2 år   omval

  Ida Johanson                                          2 år   omval

  Kurt Svensson                                         1 år   kvar

  Anders Carlsson                                      1 år   kvar

  Styrelsesuppleanter:

  Staffan Johansson                                         omval                                                                                       

  Rickard Evaldsson                                   omval 

  Revisorer:

  Lena Carlsson                                         omval

  Lennart Råhlin                                        omval 

  Valberedning:

  Magnus Karlsson                                     omval

  Magnus Carlsson                                     omval 

  Festkommitté:

  Bitte o Örjan           sammankallande

  Emma o Martin

  Sara o Magnus

  Rickard Evaldsson                                

  Anne Sommer 

  Dasskötare:

  Jennie Carlsson 

  9. Övriga frågor 

 • Cissi berättar att i samband med bankbyte skall vi ansluta till swish, varje trans kostar 1,50. Vi skall också skriva swishnummer på ett papper på toan så kan de som vill lägga ett ”toabidrag” även om de inte har kontanter med sig.

   

 • Anders föreslog att vi skall rensa ån en gång på våren också, inte på öarna utan så vi får en fin vattenspegel. Vi beslutade att det skall ske den 1/5 2018, vi skall använda fiskevårdsområdets vasslåtterbalk.

 • Cissi informerade om att styrelsen ordnar med träffen när Rolsmo byalag kommer på besök, detta är den 6/6 2018.

 • Gertrud berättade om att Bro skola firar 100 år första helgen i september då är det konstrunda i Tingsryds Kommun, så då är det visning av skolan. Vi är alla välkomna och Smålandsposten kommer att göra ett reportage.

 • Monica hade förslag om att det skulle köpas in en ”hastighetsdisplay. Hon har kollat med Tingsryds kommun, Motormännen o Transportstyrelsen och de har inte möjlighet att hjälpa till med det, så vill vi ha det får vi fixa det själva. Monica o Marcus fick i uppdrag att ordna detta.

 • Jennie ville att föreningen skulle köpa in en ny gunga till Bro´s lekplats då den gamla är sönder och Anne fick i uppdrag att fixa detta.

 •  Anne ville att vi skulle undersöka om det var möjligt att lampan under brovalvet kunde lysa på natten. Arbetskommittén fick i uppdrag att kolla detta, och återkommer till styrelsen med besked om det är möjligt.

 •  Anders talade om att vi har minskat till 2 kvällar/nätter som vi kör nattpatrullen. Det har varit dålig uppslutning när Lena har lämnat ut lappar i våra brevlådor om när vi skall köra. Nu vill Lena att de som kan tänka sig att hjälpa till, hör av sig, så får vi veta vilka dagar det gäller och då kan vi göra en insats. Detta har vi nytta av alla som bor i Bro, så det är bra om vi hjälps åt med det.

 • Bengt-Erik redovisade för kvällens aktiviteter. Festen börjar vid 18 tiden vi är ett 60 tal deltagare. Vi tar kaffe med oss och egen dricka. Det blir lekar, mat och trevligt sällskap. 

  Ordförande Cecilia Cato avslutade mötet o tackade för visat intresse.                     

  Vid protokollet 

  Monica Karlsson                                                                               Cecilia Cato

  Sekreterare                                                                                        ordförande 

   

  Bengt-Erik Brorsson                                                                         Sonny Olofson

  Justerare                                                                                            Justerare

Verksamhetsberättelse 2016 - 2017

Verksamhetsberättelse för Bro belysningsförening 2016-2017 

Styrelsen har bestått av Cecilia Cato, Ida Johansson, Henrik Carlsson, Kurt Svensson och Anders Carlsson. Ersättare Ricard Evaldsson och Staffan Johansson. 

Vi har haft ett protokollfört styrelsemöte och samtal över ”staketet”. 

Ekonomin är god i föreningen, det finns i nuläget 30.635.47:- Dasskassan uppgick detta året till 42:- 

Till första advent restes granen på torget i traditionell ordning och julen dansades ut den 10 januari. Sonny och Marie fixade som vanligt korv med bröd. Allt avslutades med ett fyrverkeri. 

Den 6 juni var vi inbjudna till Rolsmo. En mycket trevlig tillställning som nästa år kommer att anordnas av Bro belysningsförening. 

Midsommarstången kläddes o restes på midsommaraftons förmiddag. En fin tradition i byn. 

Även detta år hölls det gudstjänst på Bro loge. Linda Rosenberg och co stod för vacker sång och Bro belysningsförening bakade våfflor till kyrk-kaffet. 

Korna kom även detta år på besök och det ordnades kosläpp. Anders o Lena bjöd på korv med bröd. Ett mycket uppskattat initiativ som vi hoppas återkommer även nästa år. 

Inga födda barn i byn detta år, men vi har fått nya invånare till byn. Vi vill passa på att hälsa Rickard, Eva, Alfred, Hanna och Oliver varmt välkomna till Bro och hoppas de skall trivs här i vår by och så blev det ytterligare 3 barn till i byn. Barnantalet uppgår nu till 14 barn i åldern 2-12 år. HELT FANTASTISKT!

Vi hoppas att vår aktivitet med att gå runt med flyttgröt till nyinflyttade/boende kommer att fortsätta under året. 

Hemsidan uppdateras på ett alldeles utomordentligt sätt av Jörn och han är en fantastisk fotograf som delger oss många fina bilder från vår fina by. Ett stort Tack för ditt engagemang! 

Bro 2017-08-25 

Cecilia Cato, ordf

Bro Belysningsforening Årsmöte 2016
ÅRSMÖTE på Bro Loge -                                                            2016-08-27
 

 1. Öppnande

  Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 2. Val av ordförande

  Till dagens ordförande valdes Cecilia Cato. 

 3. Val av sekreterare

  Till sekreterare valdes Ida Johansson. 

 4. Val av justerare

  Till justerare valdes Anna-Britt Carlsson och Tore Karlsson. 

 5. Verksamhetsåret 2015-2016

  Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen som bifogats årsmötets dagordning. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.  

           Henrik Carlsson lämnade ekonomisk redogörelse. Idag fanns det 27862, 47 kronor varav
           mer än hälften i kassa. Några hushåll har hitintills betalat in den frivilliga
           medlemsavgiften på 200 kronor men flera brukar göra det i samband med festen på
           kvällen. Den ekonomiska redovisningen lades till handlingarna.

 1. Ansvarsfrihet

  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 2. Val av funktionärer

  Styrelse                          Cecilia Cato, ordförande                          omval 1 år

                                        Kurt Svensson                                          omval 2 år

                                        Anders Carlsson                                       omval 2 år

                                        Henrik Carlsson                                        1 år kvar

                                        Ida Johansson                                           1 år kvar   

  Suppleanter                    Staffan Johansson

                                        Rickard Evaldsson 

  Revisorer                        Lena Carlsson

                                        Lennart Råhlin 

  Valberedning                   Magnus Carlsson (sammank.)

                                        Magnus Karlsson 

  Festkommitté                 Bengt-Erik och Anna-Karin (sammank.)         1 år kvar

                                        Leif och Louise                                            1 år kvar

                                        Birgitta och Örjan                                        2 år

                                        Martin och Emma                                         2 år

   

  Arbetskommitté              Anders Carlsson (sammank.)

                                        Marcus Bengtsson

                                        Tore Karlsson 

  Dasskötare                     Jennie Nilsson   

 1. Övriga frågor

  Styrelsen lyfter fråga om att byta bank till Älmeboda Sparbank då Swedbank som vi har idag inte kan ta emot kontanter. Inga invändningar framkom varför vi beslutade att genomföra byte så snart som möjligt. Styrelsen berättade om olika möjligheter att ta emot betalningar och vilka kostnader som det är förenat med. Troligtvis kommer vi att kunna hantera betalningar via swish till nästa år. 

  Styrelsen lyfte att den frivilliga medlemsavgiften på 200 kronor per familj är svår att administrera. Förslag att till kommande år ta 150 kronor per vuxen istället för 120 kronor för festen på kvällen och slopa medlemsavgiften. Bättre att försöka bjuda in så många som möjligt istället till festen och på så sätt få ett tillskott i kassa.  Inga invändningar varför vi beslutade att till kommande år slopa medlemsavgift och höja inträde till festen på kvällen. 

  Lars har kollat upp att det är år 1917 som skolan i byn byggdes och att det på så sätt är 100-års jubileum nästa år. Det kommer att firas med öppet hus första helgen i september i samband med konstrundan. Alla är välkomna att komma. 

  Cissi tog upp att vi kanske borde hjälpas åt med att göra iordning tennisbanan under säsongen. Bitte och Örjan menade att alla som vill spela är välkomna. Ju mer vi spelar på planen desto mindre jobb är det med att göra i ordning banan. Bestämdes att Bitte och Örjan skulle skicka sms om det behöver hjälp att ordna till banorna. 

  Lena har med sig lappar angående nattpatrullen. Det är glest med folk som kör men hitintills har vi aldrig behövt ställa in. Önskemål om att fler kör. 

  Det kommer anordnas arbetskväll för att lägga på ett nytt tak på altanen. Anders återkommer om tid. 

  Påminnelse och information om att vi har hjärtstartare i byn. Den finns på kontoret på sågen. 

  Tore tog upp att vi kunde använda en del av vårt överskott i kassa till att köpa nya bord och stolar som är stapelbara. Han nämnde även att toaletten behöver fräschas till. Beslutades att Tore skulle köpa in saneringsvätska. 

  Bengt-Erik undrade vilka planer Kurt har för kraftstationen. Eftersom Kurt inte fanns på plats bestämdes att frågan får lyftas vid annat tillfälle. 

  Fest på logen börjar klockan 18.00. Det är 49 vuxna och 12 barn anmälda. Kostnaden är 120 kronor per vuxen. 

 2. Avslutning

  Cecilia avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

  Vid protokollet                                                                    

  Ida Johansson                                                           Cecilia Cato

  Sekreterare                                                              Ordförande 

  Tore Karlsson                                                           Anna-Britt Carlsson   

  Justerare                                                                  Justerare

Bro Belysningsforening Årsmöte 2015 

ÅRSMÖTE på ”Logen” 

 1. Öppnande

  Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 2. Val av ordförande

  Till dagens ordförande valdes Cecilia Cato. 

 3. Val av sekreterare

  Till sekreterare valdes Ida Johansson. 

 4. Val av justerare

  Till justerare valdes Mats Johansson och Olof Carlsson. 

 5. Verksamhetsåret 2014-2015

  Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen som bifogats årsmötets dagordning. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.  
  Henrik Carlsson lämnade ekonomisk redogörelse. Fyra hushåll har hitintills betalat in den 
  frivilliga medlemsavgiften på 200 kronor men flera brukar göra det i samband med festen på   kvällen. 
  Bankkonto dit en överföring kan göras är 8169-5, 59740364261.  Idag finns det ca 22000 kronor.   Dasskassa är ej medräknad då den ej varit möjlig att tömma. Den ekonomiska redovisningen    lades till handlingarna. 
   

 1. Ansvarsfrihet

  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 2. Val av funktionärer

  Styrelse                          Cecilia Cato, ordförande                          omval 1 år
                                        Henrik Carlsson                                       omval 2 år
                                        Ida Johansson                                          omval 2 år
                                        Kurt Svensson                                           1 år kvar
                                        Anders Carlsson                                        1 år kvar 
  Suppleanter                    Staffan Johansson
                                        Rickard Evaldsson 
  Revisorer                        Lena Carlsson
                                        Lennart Råhlin
  Valberedning                  Magnus Carlsson
                                        Magnus Karlsson 

  Festkommitté               Henrik och Jennie (sammankallande)          1 år kvar 
                                      Elin och Mattias                                         1 år kvar
                                      Bengt-Erik och Anna-Karin                          2 år
                                      Leif och Louise                                           2 år

  Arbetskommitté           Anders Carlsson (sammankallande)
                                     Marcus Bengtsson
                                     Tore Karlsson 

  Dasskötare                    Jennie Nilsson   

 

 1. Övriga frågor

  Bro skola firar 100-års jubileum och Gertrud kommer att anordna öppet hus. Eventuell kan vi uppmärksamma det på något sätt. Diskussion fördes om när skolan var byggd respektive togs i bruk. Lars fick i uppdrag att undersöka det. Om det är år 2016 skolan firar 100-årsjublieum får vi i styrelsen återkomma. Om det är först 2017 så bestämmer vi mer kring eventuellt firande vid årsmöte 2016. 

  Lekande barn skyltar har satts upp på två ställen men flera har missat dem då dem är små och kanske felplacerade. Cecilia har beställt 4 nya lite större skyltar gratis från ett försäkringsbolag då vi har behov av fyra skyltar för att täcka infarterna. Är vi inte nöjda med dem köper vi nya då det inte är någon stor kostnad. Lennart menade att vi genom trafikverket kan ansöka om 30 km genom byn. Cecilia berättade att det finns ett politiskt beslut på 40 km som ännu inte är verkställt. Fastslogs att vi nöjer oss med det tillsvidare och ser hur det faller ut. Pratades om att vi genom trafikverket kan begära skyltar som talar om att hastigheten sänks om 200 meter. Cecilia påpekade att det finns flera sätt att få ner hastigheten så som att placera ut en trehjuling eller att flytta lekande barn skyltarna. 

  Istället för arbetskvällar ska vi anordna arbetsdagar. Två datum togs fram då vi ska påbörja bygget med en lekplats nere vid Logen. Den 6/9 klockan 14.00 och 25/10 klockan 14.00. 

  Marcus påpekade att Bitte och Örjan lägger mycket tid på att iordningställa tennisbanan och menade att vi alla kunde hjälpas åt med detta. Örjan är tacksam om någon kan dra välten när det har regnat. 

  Byakampen mot Rolsmo har varit vilande i två år. Förslag från styrelsen att flytta aktiviteten från Kristi himmelsfärd till nationaldagen. Styrelsen håller i
  aktiviteten som görs om till en familjedag med fokus på barnen. Dagen är inte förankrad med Rolsmo. 

  Dålig uppslutning kring att köra nattpatrullen. Kan man tänka sig att köra går det bra att meddela Lena. Ny omgång i början på oktober. 

  Jörn påpekade att hemsidan och facebooksidan kan användas då man vill få ut information till alla i byn. Bad alla att gå in och kontrollera sina uppgifter på hemsidan och meddela eventuella förändringar. 

 2. Avslutning

  Cecilia avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

  Vid protokollet       

  Ida Johansson                                                           Cecilia Cato

  Sekreterare                                                              Ordförande

   

   

  Mats Johansson                                                        Olof Carlsson  

  Justerare                                                                  Justerare

 

Protokol från Årsmöte på

Protokol från Årsmöte på "Logen"

Årsmöte 2014 Protokol sida 2

Årsmöte 2014 Protokol sida 2

Verksamhetsberättelse för Bro Belysningsförening 2013-2014

Verksamhetsberättelse för Bro Belysningsförening 2013-2014

Dagordning för årsmöte, Bro Belysningsf¨rening 2014-08-30

Dagordning för årsmöte, Bro Belysningsf¨rening 2014-08-30

Protokoll från Årsmöte 2013

Protokoll

 

Protokoll från Årsmöte 2012

 

Dela den här sidan