Ingrid Karlsson och Bruno Sandberg' hus "Drottningholm"